Speciální plyny

Komponenty DUNGS pro speciální plyny s označením TÜV Süd pro bioplynové stanice, které pracují se vzduchem, kouřem a odpadním plynem dle DVGW pracovní list G 262.

Výrobní program zahrnuje:

- Diferenční, přetlakové a vysokotlaké manostaty:

  • LGW...A2 SGV je diferenční manostat pro vzduch, kouřový plyn a zbytkový plyn z bioplynových zařízení. Membrány z NBR.
  • LGW...A4 SGV je diferenční manostat pro vzduch, kouřový plyn a zbytkový plyn z bioplynových zařízení. Membrány z Vitonu.
  • GW...A2 SGV je přetlakový manostat pro bioplyn a speciální plyny, tak jako pro produkty spalování. Membrány z Vitonu.
  • GW...A4/2 HP je vysokotlaký manostat pro bioplyny a spec. plyny, tak jako pro produkty spalování. Kovový vlnovec z nerez oceli.

- Jednostupňové magnetické ventily:

  • MVD... jednostupňové magnetické ventily, bez proudu zavřeno, rychle otevírají, rychle zavírají, ručně nastavitelné.

MVD jednostupňové magnetické ventily (bioplyn a odpadní plyn)

DUNGS SG MVD jednostupňový magnetický ventil pro speciální plyny, Rp, DN

SG-Program DUNGS s označením TÜV Süd pro bioplynové stanice, které pracují s bioplynem a odpadním plynem dle DVGW pracovní list G 262.

Diferenční, přetlakové a vysokotlaké manostaty LGW...A2, LGW...A4, GW...A2, GW...A4/S HP

DUNGS GW 150 A2 SGV manostat pro bioplyn, speciální plyny SG-program

Komponenty DUNGS pro speciální plyny s označením TÜV Süd pro bioplynové stanice. LGW...A2, LGW...A4, GW...A2, GW...A4/2 HP pro vzduch, kouř a odpadní plyn na bioplynových stanicích